Prva kvartalna analiza ciljeva iz Strategije razvoja za 2012. godinu

Općinski načelnik održao je sastanak sa vođama projekata na dostizanju ciljeva iz Strategije razvoja koji su planirani za realizaciju u 2012. godini.

Zapisnik sa sastanka pogledajte na:

ciljevi_12.4.2012.pdf

O Press Opcine