Ministrica Brkić prisustvovala 8. Konferenciji ministara pravde u BiH

Ministrica Brkić prisustvovala 8. Konferenciji ministara pravde u BiH

Na Osmoj konferenciji ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH, održanoj 24. jula u Sarajevu, učestvovala je Romana Brkić, ministrica za pravosuđe i upravu Zeničko- dobojskog kantona.

Na Konferenciji su razmatrani i usvojeni izvještaji institucija sektora pravde i organizacija civilnog društva o postignutim rezultatima na provedbi Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH, uključujući izvještaje o provedbi Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH, izradi nacrta Strategije tranzicijske pravde u BiH, pripremnim radovima na izgradnji Državnog zatvora i donatorskim projektima u sektoru pravde u BiH, sa naglaskom na najveće probleme koji su uočeni u dosadašnjoj provedbi, stoji u zajedničkoj izjavi.

U izvještajnom periodu značajna pažnja je posvećena traženju odgovarajućih rješenja za smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta i operativnim pitanjima vezanim za rad sudova i tužilaštava u BiH, kao što je informatizacija i rekonstrukcija zgrada pravosudnih institucija, što doprinosi povećanju efikasnosti i učinkovitosti pravosudnog sistema u BiH.

Nadležne institucije sektora pravde uložile su značajne napore i na poboljšanju upravljanja sistemom za izvršenje kaznenih sankcija u BiH, kao i na rješavanju pitanja prekobrojnosti u zavodima i načinima  poboljšanja stanja, u koje spada veća primjena uvjetnog otpusta, pomilovanja, rada za opće dobro na slobodi i drugih alternativnih sankcija, ali i proširenje zavodskih kapaciteta, uključujući i pripremne radove na izgradnji Državnog zavoda. BiH sve više napreduje u primjeni međunarodnih standarda u oblasti izvršenja kaznenih sankcija.

Sudionici Konferencije su čvrsto opredijeljeni da se započete reforne nastave, te da se poduzmu aktivnosti na jačanju kapaciteta za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije u institucijama sektora pravde u BiH, što uključuje i reviziju važeće sektorske strategije.

 

Pres služba ZDK

O Tesanj Net