Nagrada učeniku generacije OŠ „Gazi Ferhad-beg“ od udruženja „Tragovi-Crni Vrh“

Četvrtu godinu zaredom udruženje „Tragovi-Crni Vrh“ nagrađuje učenike generacije OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica. Ranije nagrađeni učenici su: Plančić Amina, Bahtić Mahmut i Omerbašić Mevla. A na kraju školske godine 2011/2012 shodno odluci nastavničkog vijeća sa ukupno osvojenih 515 bodova za učenicu generacije je izabrana Halvadžić Amina.

Shodno toj odluci, udruženje TCV je pokrenulo radnje oko realizacije aktivnosti uručenja nagrade u iznosu od 100 KM plus knjiga od Trebića do Trepča autora Kemala Ljevakovića, a za realizaciju je shodno odluci Predsjednika Savjeta imenovan Organizacioni odbor u sastavu: Softić Fehim, Brka Mujo, Salkić Mersid, Roša Armin, Dugalić Merzudin i Lihić Adnan. Nakon što su završene predaktivnosti 24.08.2012 godine u prostorijama OŠ „Gazi Ferhad-beg“ je organizovano uručenje nagrade učenici generacije Halvadžić Amini kao i studentu koji je upisao narednu godinu Rošić Edinu.

Pored ove aktivnosti nagrađivanja učenika generacije, udruženje „Tragovi-Crni Vrh“ nekoliko godina provodi aktivnost nagrađivanja svih studenata koji redovno upišu narednu godinu studija sa područja 6 naseljenih mjesta: Jablanica, Ripna, Čaglići, Roše, Karadaglije i Koprivci. Tako je ove godine u mjesecu  maju, tačnije 26.05.2012 održana Svečana sjednica Savjeta udruženja na kojoj su uručene nagrade studentima, ukupno za njih 16. Nakon toga je utvrđeno da je izostavljen prvi student iz Ripne-Dugalić Merzudin, te je udruženje ispravilo tu grešku i organiovalo uručenje nagrade Dugalić Merzudinu 28.05.2012 godine.

 

Naknadnim aktivnostima udruženje je došlo do saznanja da je prilikom formiranja liste studenata koji su upisali narednu godinu, izostavljen Rošić (Razima) Edin student IV godine DIF-a, te je ovom prilikom uručena nagrada od 100 KM i knjiga od Trebića do Trepča autora Kemala Ljevakovića.

 

Nagradu za studenta ispred udruženja je uručio Plančić Šerif, direktor OŠ „Gazi Ferhad-beg“ i član Savjeta udruženja, a istu je zbog opravdanog odsustva u ime Edina, preuzeo njegov otac Rošić Razim, koji se ovom prilikom zahvalio udruženju što vodi računa o studentima ovog kraja, što ima pruža prvenstveno moralnu podršku a evo i simboličnu materijalnu, te ih kroz rad udruženja uključuje u aktivnosti čija realizacija ima za rezultat bolji ambijent življenja za užu društvenu zajednicu u ovim naseljima, a time dajući svoj doprinos i izgradnji sveukupnog boljeg ambijenta u široj društvenoj zajednici. Također je čestitao udruženju i zahvalio se na do sada realizovanim aktivnostima, ustrajnosti na realizaciji aktivnosti koje imaju za rezultat to, da su određeni događaji, ljudi i vremenski periodi otrgnuti od zaborava, sada zapisani i ostavljeni kao trag generacijama koje dolaze. Ističući da je ovakav pristup nekog udruženja prema studentima, učenicima i obrazovnim institucijama jedninstven ne samo na području općine Tešanj nego i mnogo šire.

 

Plančić Šerif (Direktor škole) i Rošić Razim (Edinov otac),
uručenje nagrade za studenta 4 godine DIF-a, Rošić Edina

 

Nagradu učenici generacije Halvadžić Amini ispred udruženja je uručio Lihić Adnan-predsjednik organizacionog odbora  i član Savjeta udruženja. Amina kao i njeni roditelji su uputili riječi zahvale udruženju „Tragovi-Crni Vrh“  na uručenjoj nagradi koja predstavlja priznanje za dosadašnji trud i zalaganje, ali predstavlja i veliku moralnu podršku za dalji nastavak školovanja.

 

Lihić Adnan (predsjednik organizacionog odbora) i Halvadžić Amina (učenica generacije),
uručenje nagrade za učenicu generacije

 

Kroz ove dvije aktivnosti u posljednje 4 godine udruženje „Tragovi-Crni Vrh“ je nagradilo 4 učenika generacije, te 42 studenta koji su redovno upisali narednu godinu, a sa ukupnim sredstvima cca 5000 KM plus knjige i publikacije, a sredstva su prikupljana od članarina, ličnih uplata članova udruženja, te donatora. Dakle, sredstva za ove aktivnost ali i većinu drugih aktivnosti udruženja nisu obezbjeđivana preko zahtjeva prema budžetskim sredstvima.

Ovim putem se zahvaljujemo TV SMART (Sedžad Ibrahimkadić) kao i Radio Tešanj (Halid Fejzić) koji su medijski pratili ovu aktivnost, ali i aktivnosti udruženja koje su do sada realizovane.

About Tesanj Net

Komentariši