Svečano otvorena ambulanta za sportiste u Zenici

Svečano otvorena ambulanta za sportiste u Zenici

U okviru Kantonalog zavoda za medicine rada i sport Zenica, u nedjelju, je otvorena Ambulanta za sportiste. U prisustvu gostiju crvenu traku su presijekli prof. dr. Rusmir Mesihović, ministar zdravstva FBiH, mr. med. sci. dr Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK i prim. dr. Sajma Lutvica, direktorica Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sport Zenica. U Ambulanti će se moći obavljati pregledi osoba-sportista, amatera i profesionalaca, s ciljem dobivanja sportske knjižice.

– Sretna sam, prije svega, što će se izbjeći nemili događaji na sportskim terenima jer će sportska knjižica, potpisana od strane specijaliste medicine rada i sporta, biti jedina validna isprava da bi sportista, u zdravstvenom smislu, mogao izaći na teren. U ambulanti će se moći obavljati sistematski pregledi, kontrolni pregledi i fizikalni tretman nakon sportskih povreda, istakla je ministrica Balorda.

Za početak realizacije projekta uspostavljanja Ambulante za sportiste izdvojeno je 500 000 KM iz Fonda zdravstvenog osiguranja ZDK.

– Dosada su ovaj posao obavljali specijalisti medicine rada koji procjenjuju radnu sposobnost radnika. Što se tiče dijagnostike, Kantonalni zavod od ranije ima kompletiranu laboratorijsku dijagnostiku, kardiorespiratornu dijagnostiku tako da već, u prvoj fazi, možemo pružiti usluge našim korisnicima, istakla je direktorica Lutvica.

Do kraja godine će se kompletno rekonstruirati prostor za sportsku ambulantu i ambulantu za studente. Nadzor nad amaterskim sportom će finansirati Fond zdravstvenog osiguranja, a profesionalni sport će ugovorno održavati preglede u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

– I danas ću potvrditi da je Zeničko-dobojski kanton motor promjena u zdravstvenim reformama. Na početku mog mandata kazao sam je za ozbiljnu reformu zdravstva potrebno najmanje osam godina. Nakon dvije godine mandata mogu reći da su se stekli određeni zakonski uvjeti da reforma može da zaživi u praktičnom smislu, odnosno, da osobe- sportisti mogu dobiti ambulantu koju mogu da koriste, da građani imaju jefitinju i dostupniju listu lijekova, da građani dobiju elektronsku zdravstvenu karticu, koja će biti puštena do 1. oktobra, prvo u Kantonu Sarajevo, pa u Zedničko-dobojskom kantonu. Dakle, želimo da građani osjete pozitivne promjene u zdravstvu, pa i u segmentu sportske medicine, jer nam je veoma važno da imamo zdravu populaciju na sportskim terenima, kazao je ministar Mesihović.

 

Pres služba ZDK

O Tesanj Net