Najstariji čitaoci u Biblioteci

Biblioteke se, više nego ikad, suočavaju sa izazovom novih tehnologija, elektronskih medija, Interneta: oni nude lako dostupne i raznovrsne sadržaje, a ne iziskuju nikakav napor korisnika koji ne mora ni da izađe iz kuće da bi došao do njih. Ipak, nijedan od novih medija još nije uspio da u potpunosti zamjeni štampanu knjigu.
Pored knjiga, najveće blago svake biblioteke zato i jesu čitaoci. Među brojnim mladim čitaocima, Biblioteka se posebno diči svojim najstarijim članovima koji su u svojoj trećoj životnoj dobi stalni posjetioci naših prostorija i koji redovno posuđuju knjige iz našeg bogatog knjižnog fonda.
Među njima su:
Smail Galijašević – 79. g
Sakib Brkić – 73. g
Sabiha Huskanović – 75. g
Ivo Šumić – 73. g
Haild ef. Hadžić – 72. g
Ifeta Smailbegović – 72. g
Meho Prnjavorac – 72. g
Ašir Kopić – 72. G
Svima njima želimo puno zdravlja i sreće, a pozivamo sve mlade da se ugledaju na naše najstarije i da po uzoru na njih gledaju na knjigu kao najboljeg prijatelja.

prof. Esmir Bašić

O Halid Fejzic

Komentariši