U Ministarstvu zdravstva ZDK održan sastanak o daljnjim aktivnostima u realizaciji “austrijskog kredita”

U Ministarstvu zdravstva ZDK održan sastanak o daljnjim aktivnostima u realizaciji “austrijskog kredita”

Premijer Fikret Plevljak, ministrica zdravstva Senka Balorda i direktor Kantonalne bolnice Zenica Bahrudin Hasanbašić razgovarali su o daljnjim koracima u realizaciji robnog kredita i nabavke opreme za Kantonalnu bolnicu Zenica.

Ministarstvo zdravstva ZDK je zatražilo od Kantonalne bolnice da formira stručni tim ljekara- specijalista i drugog medicinskog osoblja koji će izvršiti uvid u dokumentaciju o opremi, a koja će biti predmet nabavke kroz robni kredit i dati svoje stručno mišljenje.

Također, na sastanku su dogovoreni zadaci stručnog tima kao prvi korak u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga u Kantonalnoj bolnici Zenica i konačnoj realizaciji „austrijskog kredita“.

(u fotografijama se nalazi dopis Ministarstva zdravstva ZDK direktoru Kantonalne bolnice o formiranju stručnog tima)

Pres služba ZDK

O Press sluzba ZDK

Komentariši