Broj izbjeglica na području Kantona drastično smanjen

Broj izbjeglica na području Kantona drastično smanjen

Na posljednje dvije sjednice Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je, na prijedlog Ministarstva privrede, ukupno 106.250 KM na ime poticaja privrednim društvima i obrtnicima te sredstva za izgradnju poslovnih zona u Općini Žepče (129.920 KM) i  Općini Zavidovići (119.316 KM). I u oblasti poljoprivrede, dodijeljeni su poticaji: četiri proizvođača borovnice dobila su ukupno 9.420 KM, a za uzgojenu steonu junicu 386 stočara – 151.800 KM. Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je još i Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta, zatim odobreno 5.000 KM za nabavku opreme za potrebe čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo te prihvaćene odgovarajuće izmjene odluka o dodjelama koncesija iz 2006. godine. Usvojen je i Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja u 2011. godini na području kantona i mjerama za njegovo unapređenje.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojila je Informaciju o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona za period I-IX 2012. godine. Prema ovoj Informaciji, na području našeg Kantona još uvijek se nalazi 1422 porodice odnosno 3.869 lica smještenih u alternativnom smještaju (po modelu plaćanja stanarine za ova lica), zatim 55 lica je u kolektivnim naseljima u Tešnju, 80 u zgradama za raseljena lica u Zenici i 58 u samačkom smještaju u Zavidovićima. Inače, broj izbjeglica drastično je smanjen u odnosu na decembar 2004. godine (kad je počela ponovna registracija izbjeglih lica) u poređenju sa oktobrom 2012. Dok je 2004.godine bilo 20.210 izbjeglica, danas ih ima 3.869. Aktivnostima resornog ministarstva kao i viših nivoa vlasti, u narednom periodu najviše će se raditi na održivom povratku i ekonomskom osnaživanju.

Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju činjenica bitnih za razmatranje Izvještaja o izvršenju finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i nalogu za Upravni odbor Zavoda te, na zahtjev Skupštine uputila ovaj Izvještaj sa ostalim materijalima na razmatranje skupštinskim poslanicima. Iz resora Ministarstva zdravstva, odobreno je 25.000 KM  za nabavku vakcina protiv gripe. Prihvaćena je i inicijativa Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, na posljednje dvije sjednice, Vlada je odobrila  sredstva za stambeno zbrinjavanje 16 pripadnika boračkih populacija u ukupnom iznosu od 174.000 KM. Vlada je usvojila i Odluku o načinu raspodjele sredstava pristiglih iz Fonda za zaštitu okoline FBiH na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša.

 

Press služba ZDK

O Press sluzba ZDK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *