Raskrsnica Jelah

Kantonalna Direkcija za ceste je 04.03.2013. godine u Službenom glasniku BiH, objavila obavještenje o nabavci broj: 315-1-3-1-27/13 a vezano za radove na rekonstrukciji i semaforizaciji raskrsnice M4 i R 474 u Jelahu, općina Tešanj.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača i isteka rokova za žalbe, potpisivanje ugovora, kao i početak radova se očekuje početkom maja 2013. godine.

nabavka_raskrsnica.pdf

(opcina-tesanj.ba)

O Press Opcine

Komentariši