Održana 16.sjednica Savjeta

16. sjednica Savjeta NHU „OSLONAC“ je održana 19.04.2013, u 14,00 sati.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Savjeta i doneseni su slijedeći zaključci i odluke:
1.    Savjet je analizirao pristigle zahtjeve za 2013.godinu, te su po pristiglim zahtjevima doneseni slijedeći zaključci:
a.    Da se predložena lista usvoji kao konačna lista prioriteta za 2013.godinu.
b.    Da se prije početka realizacije projekta mora obezbjediti sva potrebna dokumentacija za gradnju objekata.
c.    Da se za prvih deset rangiranih ponovo provjeri mogućnost realizacije projekata sa stanovišta potrebnih uslova za gradnju a što podrazumjeva posjedovanje zemljišta sa svim potrebnim zakonskim dokumentima. Realizacija projekata bi se provodila po obezbjeđenju potrebnih uslova.
2.    Savjet je donio odluku da se za izvođača radova izaberu sva tri ponuđača stim da se za prvi projekat angažira ponuđač sa najnižom cijenom. Ukoliko realizacija projekta bude uspješna nastavila bi se saradnja sa najnižim ponuđačem, preduzećem Nedjing iz Tešnja. Po potrebi se angažirali i drugi ponuđači.
3.    Savjet je donio odluku da se može zaključiti ugovor za realizaciju prva dva projekta sa liste prioriteta, i to za projekat izgradnje objekta „Oslonac 1“ za porodicu Golub Mehmeda iz Jevadžija i projekat stambenog rješavanja porodice Efendić Ramiza iz Zavidovića.
4.     Dogovoreno da se dodjela priznanja za 2012.godinu održi 26.04.2013.godine u 15,30 sati u Sali OV Tešanj.
5.    Savjet je informisan o učešću na sajmu u Tešnju, posjeti Vladi Zedo kantona, razgovorima sa firmom HIFA, te početku i načinu podjele članskih iskaznica.

Izvor: Oslonac.org

About Tesanj Net

Komentariši