Predstavnik Univerziteta za nauku i tehnologiju iz Kartuma kod premijera Plevljaka

Predstavnik Univerziteta za nauku i tehnologiju iz Kartuma kod premijera Plevljaka

Predstavnik Univerziteta za nauku i tehnologiju iz Kartuma, Sudan, Khalid Mahmoud Mohamed Ali, sa saradnikom, i direktor Metalurškog instituta „Kemal kapetanović“ Zenica Milenko Rimac razgovarali su sa premijerom Fikretom Plevljakom, u četvrtak, u sjedištu ZDK, o daljim aktivnostima na realizaciji Ugovora o opremanju  četiri laboratorije na budućem Institutu za materijale Kartum, potpisanog u oktobru prošle godine u Zenici, između univerziteta za nauku i tehnologiju iz Kartuma, MI „Kemal Kapetanović“ Zenica i firme „Termomatik“ Zenica.

Pres služba ZDK

O Press sluzba ZDK

Komentariši