17.sjednica Savjeta

17. sjednica Savjeta NHU „OSLONAC“ je održana 07.06.2013, u 14,00 sati. Sjednici su prisustvovali svi članovi Savjeta.
Doneseni su i slijedeći zaključci:

1.     Savjet je potvrdio listu projekata koje će finansirati donator HIFA doo Tešanj u skladu sa ugovorom o donaciji br. 01-D-H/13. Za svaki projekat će se praviti pojedinačni ugovori o donaciji. Savjet je usaglasio i pregled projekata za koje smo aplicirali humanitarnoj organizaciji Human Apel iz Sarajeva za uključenje u realizaciji projekata.
2.    Donesena je odluka o pokretanju svih projekata koje će finansirati HIFA doo Tešanj. Redosljed realizacije projekata će biti usklađen sa obezbjeđenjem potrebne dokumentacije za gradnju stambenih objekata. Savjet je ovlastio predsjednika Savjeta za zaključivanje pojedinačnih ugovora o realizaciji ovih projekata po obezbjeđenju svih potrebnih uslova.
3.    Savjet je upoznat sa ponudama izvođača radova Nedjing Tešanj na projektima Muratović Hasana, Hadžiehdemović Jasmina i Artuković Omera. Dogovoreno je da se obezbjedi ponuda i preostala dva izvođača radova za ove projekte kao i projekat Glavaš Ibrahima.
4.    Sekretar udruženja će nastavi prijem zahtjeva za pomoć uz uvjet da se uz zahtjev priloži i dokaz o posjedovanju žemljišta za gradnju objekta.
5.    Dogovoreno je da se nastave aktivnosti oko obezbjeđenja kancelarijskog prostora za potrebe  udruženja.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši