Održana 18.sjednica Savjeta

Savjet je doneo odluku da se primopredaja 26.objekta NHU „Oslonac“ za porodicu Efendić Ramiza iz Željeznog polja, Općina Žepče izvrši nakon Ramazana, a predaja 27.objekta NHU „Oslonac“ za porodicu Golub Munibe i Mehmeda iz Jevađija izvrši u petak, 19.07.2013.godine u 15,00 sati u Jevađijama. Predaji pored članova i simpatizera NHU „Oslonac“ treba da prisustvuje i predstavnik donatora „HIFA“ doo Tešanj, kao i mediji.
Savjet je informisan o projektima koji su u toku realizacije i aktivnostima koje treba provesti za pokretanje novih projekata. Dogovoreno je da se Muratović Hasan pozove na razgovor vezano za njegove dodatne zahtjeve po projektu dogradnje vec započete kuće. Također je dogovoreno da se za projekte Muratović Hasana, Hadžiehdemović Jasmin, Artuković Omer, Šaćirović Mirheta i Glavaš Ibrahima obezbjede ponude od izvođača.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši