Održana 15. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati kako je i planirano održana 15. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

 1. 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta,

 3. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta “Studenac” na mjesnom vodovodu “Ponikva” Šije,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa,

 5. Prijedlog Odluke o raspivanju javnog konkursa (parcela 181/2 za K.O. Tešanj II),

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Brka (Husein) Arif iz Dobropolja, Džakić Edina iz Mrkotića i Tahirović Sabine iz Tešnja,

 7. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2013. godine,

 8. Izvještaj o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2013. godinu,

 9. Informacija o realizaciji i efektima Plana ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije koja će posjetiti sve poslovne zone,

 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

 12. Izvještaj o radu Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj za vremenski period od 28.12.2012.godine do 28.11.2013.godine,

Na samom početku, na prijedlog Općinskog načelnika dnevni red je dopunjen sa 13. tačkom dnevnog reda: Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta firmi B&M commerce.

Najviše rasprave je bilo oko Izvještaja Općinskog načelnika, kao i oko Izvještaja o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2013. godinu i Informaciji o realizaciji i efektima Plana ekonomske stabilizacije Opće bolnice, koje je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja uz zaključke usvojilo.

Posljednju tačku dnevnog reda Izvještaj o radu Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj za vremenski period od 28.12.2012.godine do 28.11.2013.godine, Vijeće nije prihvatilo.

Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 18,15 sati.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *