PROSTORIJA ZA INFORMATIVNE SASTANKE

Saradnja porodice i škole omogućuje uvid u ono što škola radi, u njene rezultate i nastojanja. Škola upoznaje roditelje sa reformama koje se vrše, ukazuje na nužnost rješavanja svih odgojnih problema u skladu sa ciljevima i zadacima školstva. U cilju što bolje saradnje roditelja i nastavnika pripremili smo mali kutak u kojem će se razmjenjivati informacije o uspjehu i vladanju učenika.

U želji da zajednički usmjeravamo našu djecu, trebamo biti partneri i primjerom pokazati šta je to timski rad i šta nam on dobroga donosi. 

OŠ Huso Hodžić

About Tesanj Net

Komentariši