Mjere štednje

Mjere  štednje

Provođenje restriktivne politike javne potrošnje sa čvrstim budžetskim ograničenjima, što je  jedan od prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona u ostavci, rezultiralo je donošenjem Programa mjera štednje za 2014. godinu usvojenog na 156. sjednici. Sa sadržinom ovog Programa, premijer Zeničko-dobojskog kantona u ostavci, Munib Husejnagić upoznao je novinare na danas (24. 03. 2014.) održanoj press konferenciji.

-Zahtjevi građana za promjenama i odgovornijim trošenjem budžetskih sredstava, po mom mišljenju, potpuno su opravdani, ali to treba činiti kroz karakter vlasti i onih koji tu vlast obnašaju, kazao je u uvodu premijer Husejnagić i dodao:

–  Iako je Vlada već odranije uvela mjere štednje, zbog znatno smanjenog priliva sredstava u budžet, naložili smo još niz mjera i donijeli odgovarajuće odluke na osnovu kojih će se te mjere provoditi i to u svim oblastima. Kad su u pitanju plaće i druga lična primanja donesena je Odluka o smanjenju plaća svim rukovodiocima ustanova i organa gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom. Ovom odlukom smanjuje se maksimalni iznos plaće sa dosadašnjih pet na tri prosječne mjesečne kantonalne plaće. Utvrđena je i inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaći i primanjima predsjedavajućeg i poslanika kantonalne  Skupštine kojom se smanjuje i dio njihovih primanja.

Zabranjuje se svako uvođenje i plaćanje prekovremenog rada, osim gdje je to zbog prirode posla neophodno (policija i pravosuđe) te nema isplata naknada za posebne rezultate rada, jubilarne nagrade i stimulacije. Izvršit će se i revizija svih zaključenih ugovora o djelu kao i dodataka na plaću za posebne uvjete rada. Ne može se vršiti novo zapošljavanje,bez odluke nadležne komisije,  a analizom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji treba procjeniti  da li se određeni poslovi mogu obavljati preraspodjelom poslova između postojećeg broja uposlenika. U Biznis servis centru, Službi za zajedničke poslove i Agenciji za privatizaciju izvršit će se popuna i preraspored uposlenika, jer je u nekima od njih ustanovljen višak, a u drugima manjak uposlenih po sistematizaciji. Paralelno s tim, naloženo je da se odmah pokrene procedura penzionisanja za sve uposlene koji po sili zakona ispunjavaju uvjete (godine života ili penzijski staž).

Kad je u pitanju prijevoz zaposlenika svi rukovodioci dužni su izvršiti reviziju donesenih rješenja o pravu na ovu vrstu naknade, a kod revizije koristiti se daljinarom. Naknade za rad u komisijama isplaćivat će se samo eksternim članovima, a uposlenicima kantonalnih organa uprave za prekovremeni rad odobrit će se korištenje slobodnih dana. Posebnom odlukom  ograničeno je  korištenje službenih vozila samo na premijera i ministre i to isključivo za obavljanje radnih zadataka i ne mogu se koristiti u privatne svrhe. Smanjeni su i troškovi korištenja službenih mobitela za članove Vlade i rukovodeće državne službenike i to premijeru za 50 KM, ministrima za 20, sekretarima i pomoćnicima za 30 KM.Kad je u pitanju ugovaranje poslova i javne nabavke, treba realizirati samo započete projekte kapitalnih ulaganja, a kod kriterija povećati bodove za odgodu plaćanja kod ugovaranja poslova nabavki. U sklopu mjera štednje, obavit će se revizija svih ugovora o zakupu poslovnih prostora, a Vlada će tražiti od općina ukidanje plaćanja tzv. KGZ-a. Potrošnja kancelarijskog materijala svodi se na najmanju moguću mjeru, a rukovodioci su dužni da provedu mjere smanjenja troškova u svim segmentima. Ukinuto je i printanje materijala za sjednice, pa članovi Vlade materijale dobijaju isključivo u elektronskom obliku.

U daljnjem toku izlaganja, premijer Husejnagić osvrnuo se i na najavljeni štrajk prosvjetara ukoliko plaće za februar ne budu isplaćene do 31. 03. ove godine. On je u vezi s tim kazao da niko u Vladi kantona ne zadržava novac niti ga troši u neke druge svrhe, već je priliv sredstava u budžet drastično  smanjen i to je jedini razlog kašnjenja u isplati plaća za uposlenike koji se finansiraju iz budžeta.

Opširnije na Zdk.ba

O Press sluzba ZDK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *