Otvaranje Odsjeka fizioterapije

Otvaranje Odsjeka fizioterapije

Otvaranje Odsjeka fizioterapije na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici bilo je temom sastanka koji je Munib Husejnagić, premijer u ostavci održao danas sa Salihom Tandirom, dekanom Zdravstvenog fakulteta, profesorima ovog fakulteta Hajrudinom Skenderom i Mirzom Oručem te  Darkom Petkovićem, prorektorom UNZE za međunarodnu saradnju. Gosti su upoznali premijera Husejnagića sa svim dosad poduzetim aktivnostima na otvaranju ovog, inače, vrlo traženog odsjeka te kazali da elaborat postoji već dvije godine, ali da još uvijek nisu dobili zeleno svjetlo od strane resornog kantonalnog ministarstva. Oni su također istakli da otvaranje novog odsjeka na Zdravstvenom fakultetu neće zahtjevati dodatna finansijska sredstva iz budžeta Kantona jer je studiranje koncipirano isključivo na samofinansirajućem principu. U saradnji sa Institutom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Igala (Republika Crna Gora) obezbjedila bi se neophodna edukacija kao i praksa za naše studente. S obzirom na činjenicu da su medicinski radnici iz oblasti fizioterapije izuzetno traženi, Fakultet neće imati problema sa upisom jer vlada veliko interesovanje potencijalnih studenata. Ovo tim više što se svim završenim studentima ovog fakulteta pružaju dobre šanse za zaposlenje ne samo u Bosni i Hercegovini već i u zemljama Evrope.

Premijer Husejnagić kazao je da se radi o dobroj ideji koju će spremno podržati. On je još naglasio da je Vlada Kantona generalno na stanovištu da se novi odsjeci trebaju otvarati jedino ako postoji tržište rada za takva zanimanja. U vezi s tim on je spomenuo i diplomante  Zdravstvenog fakulteta, koji zbog nedorečene i neusklađene zakonske regulative i dalje imaju teškoće u pronalaženju posla, a onda i u pravilnoj verifikaciji njihove diplome u zdravstvenim ustanovama u kojima se zaposle. Stoga je i dalje potreban studiozan i planski pristup u razvoju ovog i svih ostalih fakulteta  zeničkog Univerziteta. Ovo tim više što su sredstva u budžetu ograničena i ne mogu podnijeti teret osnivanja novih odsjeka i studijskih zanimanja ukoliko ona nisu u cjelosti samofinansirajuća.

Opširnije na Zdk.ba

O Press sluzba ZDK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *