157. SJEDNICA VLADE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je (27.03. 2014.) usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2013. godinu prema kojem je ova ustanova ostvarila pozitivno poslovanje, odnosno suficit u iznosu od 3.244.749 KM. Ova sredstva bit će iskorišten za pokriće viška rashoda ostvarenih u ranijim godinama. Suficit je ostvaren prije svega pojačanim angažmanom menadžmenta Zavoda  na naplati zaostalih potraživanja prvenstveno od zeničkih Rudnika, Željeznica BiH, ŠPD-a. Tako je naplata zaostalaih potraživanja samo od zeničkih rudnika  povećana  sa pet na 7,5 miliona KM.

S druge strane, uvedene su strožije kontrole liječenja van Kantona, a ostvarene su i znatne uštede na esencijalnoj listi lijekova, prije svega, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva koje je kreiralo racionalnu i za građane povoljnu listu obaveznih lijekova. Uz sve to, smanjena je i refundacija troškova za bolovanja preko 42 dana.

Vlada je usvojila i Izvještaj o procjeni izvršenja poslova rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Kantona. Prema ovom Izvještaju, ocjenom „ne zadovoljava“ ocijenjena je direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, dok su ostali direktori zavoda, uprava i organizacionih jedinica u sastavu Kantona dobili pozitivne ocjene o radu.

Pored ovog, danas je usvojena i Informacija Ministarstva za prostorno uređenje, promet  i komunikacije i zaštitu okoline o potrebi usklađivanja Zakona o kantonalnim administrativnim taksama sa federalnim propisima u ovoj oblasti, a usvojen je i Program uspostave monitoringa okoliša koji je ovo Ministarstvo radilo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta.  Ovim će u 2014. godini, jedan milion KM biti opredjeljeno za nabavku laboratorija i opreme, uređenje Centra za monitoring okoliša i ostale popratne troškove na realizaciji pomenutog Programa. Ove poslove obavljat će  Metalurški institut „Kemal Kapetanović „ na koga je resorno kantonalno ministarstvo prenijelo ovlasti praćenja i monitoringa okoliša.

Na ovoj sjednici Vlada je primila k znanju i Informaciju Službe za zajedničke poslove o obradi podataka za prijevoz uposlenika i imenovala Komisiju za kontrolu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza s posla i na posao budžetskih korisnika.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojen je  Program utroška sredstava za tekuće transfere drugim nivoima vlasti kojim se 83.725 KM opredjeljuje za sufinansiranje studenata kojima stipendije dodjeljuje Općina Tešanj. Prema ovom Programu studenti kojima budu odobrene stipendije od strane Općine Tešanj neće moći konkurisati za stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK.

 

 

Opširnije na Zdk.ba

O Press sluzba ZDK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *