NAREDBE KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona donio je danas, 20. 05. 2014. Naredbu kojom se obavezuju javne zdravstvene ustanove odnosno higijensko-epidemiološke službe, nosioci poslova za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, zatim kantonalni i općinski organi zdravstva i javna komunalna preduzeća da krenu sa obilaskom stambenih i drugih objekata te privrednih i drugih institucija na poplavljenim područjima Kantona. Zadatak svih pomenutih je da sagledaju i utvrde stanje kontaminiranosti objekata i zemljišta, te da potom preduzmu aktivnosti na čišćenju i dezinfekciji. Sve ove aktivnosti moraju se provoditi u saradnji sa kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite, a o urađenom moraju svakodnevno izvještavati Kantonalni i federalni štab civilne zaštite, počev od danas, 20. 05. 2014. godine.

Pored pomenute, Krizni štab Ministarstva zdravstva donio je i Naredbu kojom se obavezuje Kantonalni zavod za javno zdravstvo kao i higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja da, ovisno od epidemiološke situacije, provedu obaveznu dezinfekciju na ugroženim područjima. Kantonalnom i općinskim štabovima naređuje se da odmah mobiliziraju dodatno ljudstvo, opremu i sredstva privrednih društava registriranih za obavljanje poslova DDD, a ta privredna društva dužna su djelovati u skladu sa uputama nadležnih higijensko-epidemioloških službi.

Uz pomenuto, Kantonalnom zavodu i higijensko-epidemiološkim službama nalaže se da odmah izvrše uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snabdijevanje stanovništva vodom i predlože mjere u skladu sa zatečenom situacijom.

Opširnije na Zdk.ba

O Press sluzba ZDK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *