Ciljevi 2015

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak na temu Ciljevi za 2015. godinu. Sastanku su prisustvovali menadžeri projekata (Hamzalija Hojkurić, Ismar Alagić, Mirsad Šaranović, Himzo Bošnjak, Sabahudin Omerbašić, Sabrija Kavazović, Edina Kadušić, Esmir Bašić, Mensur Saletović, Aida Salkić, Hajrudin Subašić, Azra Muslija, Ernad Prnjavorac, Mirza Bejtić, Safet Jašić, Ferid Mustafić i Mirnes Dedukić ) za predložena 27 cilja iz strateških dokumenata.

Nakon predstavljanja Ciljeva za 2015. godinu, dogovoreni su načini realizacije. Svi menadžeri imaju obavezu Općinskom načelniku do kraja sljedeće sedmice dostaviti plan aktivnosti.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši