Obavezno ažuriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata

Podsjećamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Regisar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata dužni do 31.03.2015.godine, izvršiti prijavu promjena odnosno ažuriranje podataka na svom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar. Ažuriranje podataka je obavezno za sva gazdinstva bez obzira da li je bilo nekih promjena, i neće se moći izvršiti po isteku navedenog roka.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao i ažurirani podaci u Registru su uslov za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Za više informacija obratiti se Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, kontakt osoba -Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši