Akcija čišćenja na području općine Tešanj

U skladu sa vizijom – Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda, Općina Tešanj je u subotu i nedjelju (21. i 22. mart) organizovala ekološku akciju čišćenja i uređenja na području općine Tešanj.

 

Danas se na cijelom prostoru općine provodi akcija na čišćenju okoliša, putnih pojasa i vodotoka. Na terenu su 62 organizovane grupe na 62 lokacije i skoro 2000 učesnika. Pojedinačne aktivnosti koje su već više godina česte na našem području ovog puta su objedinjene, tako da danas pored 21 firme koje su vršile zimsko održavanje puteva, naših vatrogasaca i grupe sa biroa rada, imamo ribolovce, izviđače, mjesne zajednice i mektebe. Općina i preduzeće RAD sa prevozom i zbrinjavanjem otpada, su pokrovitelji ove akcije a u narednom vremenu pozvat ćemo i sve škole na području općine da urede svoja dvorišta, poligone i vrtove, kazao je pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić.

 

U okviru planirane akcije, firme zadužene za zimsko održavanje puteva u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica su na svim dionicama puteva očistiti kolovoz, trotoare i rigole od zaostalog posipnog materijala, a pokupili su i otpatke iz putnih kanala.

Općina je organizovala i masovnu akciju čišćenja šiblja i granja na obalama u Mazurovcu i na potezu od pumpe Kosovčić do Tešanjke. Na ovim lokacijama je očišćeno i korito rijeke od zaostalog smeća na drveću i granama.

Također, planirane su i provedene i akcije čišćenja okoliša Udruženja ribolovaca iz Kaloševića i Jelaha, Udruženja EKO-MLADI iz Jablanice, Izviđača na izletištu Kiseljak i Medžlisa islamske zajednice putem polaznika Mektebske nastave. U MZ Kalošević je putem lokalne firme uklonjena divlja deponija pored magistralne ceste.

Svim organizovanim grupama Općina je pružila podršku dodjelom vreća za otpatke, zaštitnih rukavica, sendvičima i osvježenjem, a Komunalno preduzeće RAD je svojim vozilima preuzelo smeće na deponiju.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši