Održana 28. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu “Vila”,

2.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – vode na lokalitetu Trepče,

3.Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za parking “Katanga”,

4.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnina Javnim ustanovama “Sportsko-rekreacioni centar” Tešanj i „Opća biblioteka” Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području Općine Tešanj-Tešanjka,

6.Prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

7.Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Općine Tešanj,

8.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu,

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2015. godini,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilaštva,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2014. godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2014.godinu,

13.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2014. godinu,

14.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Statutarne komisije.

 

Na početku sjednice, 10. tačka je povučena sa dnevnog reda. Najviše rasprave je bilo oko 8. tačke – Prijedloga Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu, koju je Vijeće nakon dodatnih objašnjenja usvojilo. Vijeće je razmatralo i ostale tačke dnevnog reda i završilo sa radom u 19,05 sati.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *