Potpisani ugovori sa Fondom solidarnosti

 

Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH Jasmin Jaganjac u Sarajevu je sa Načelnikom općine Tešanj Suadom Huskićem potpisao 11 tripartitnih ugovora o dodjeli novčanih sredstava krajnjim korisnicima, čiji stambeni objekti su oštećeni u katastrofalnim majskim poplavama u 2014. godini.

 

Jedan od potpisanih ugovora se odnosi na izgradnju stambenog objekta čija vrijednost iznosi 35.700,00 KM, a preostalih deset ugovora odnosi se na sanaciju oštećenih stambenih objekata, u ukupnoj vrijednost od 46.723,00 KM.

 

Općinski načelnik Suad Huskić je istakao kako je Općina Tešanj, u određenoj mjeri, uspjela vlastitim sredstvima sanirati nastalu štetu. Međutim, Načelnik je od Federalnog fonda zatražio pomoć za gradnju još dva stambena objekta koja su uništena kao posljedica klizišta, te što hitniju sanaciju šest manjih klizišta koja ugrožavaju putnu infrastrukturu, čija procjenjena vrijednost iznosi oko 20.000, 00 po klizištu.

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši