Ispitivanje zemljišta na dva klizišta

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i partnerska firma Winner Project d.o.o Sarajevo, a u saradnji sa Općinom Tešanj, provodi geodetsko snimanje i geomehaničko ispitivanje tla na dva klizišta na području općine Tešanj. Radi se o klizištima za koje je Federalni fond za pomoć nastradalim područijima iskazao interes za sanaciju.

 

 

 

 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine

Komentariši