Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje po Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke dd Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Građevinska industrija,

− Drvna i papirna industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike i

− Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

Detalji vezani za podnošenje zahtjeva, osim u Javnom pozivu, mogu se vidjeti u Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu, objavljenom na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.oec.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *