Javna rasprava: Izmjene i dopune RP ”Poslovna zona Bukva"

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt izmjene i dopune Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva”, općina Tešanj koji je usvojen na 35. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj 2.12.2015. godine.

Usmeni dio javne rasprave (prezentacija) obavit će se 28.12.2015. godine (ponedjeljak) od 12:00 do 14:00 sati u sali Općinskog vijeća u Tešnju.

Nacrt izmjene i dopune Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva”, općina Tešanj je istaknut na oglasnim pločama u zgradi Općine, infopultu u Uredu Jelah, na oglasnoj ploči u zgradama Mjesne zajednice Bukva i Tešanj, te na internet stranici Općine Tešanj.

Zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine [email protected] do 11.01.2016. godine.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *