Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

Općina Tešanj, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno u katastru zemljišta kao: k.p. broj:742/1 površine 69559 m2 upisano u PL 1640 K.O. Rosulje posjed općina Tešanj (prema podacima zemljišne knjige: k.č.broj:5050/9 površine 69559 m2 upisano u  zk uložak  9409 K.O.Tešanj vlasništvo općina Tešanj). Javni oglas možete vidjeti ovdje.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši