Zaštita lijeve obale rijeke Usore u Kaloševiću

 Završena je realizacija projekta Zaštita lijeve obale rijeke Usore u Kaloševiću.

Radove je izvodila grupa izvođača Trans-Putevi d.o.o. Doboj Jug i Porobić d.o.o. Zavidovići.

Vrijednost Ugovora je 49.221,68 KM.

Sredstava za realizciju projekta su obezbjeđena iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je PGP HIDROINŽINJERING d.o.o. Tuzla.

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši