Održana 43. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati, održana 43. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. godine,
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana jugozapad Tešanj,
3.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu,
4.Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište “Tešanjski kiseljak”,
5.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta radi oblikovanja parcele na lokalitetu Novo naselje Krndija,
6.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom,
7.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kod zgrade kolektivnog stanovanja na Krndiji.

 

Na samom počeku sjednice, na prijedlog Općinskog načelnika druga tačka dnevnog reda – Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana jugozapad Tešanj je povučena.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko prve tačke dnevnog reda – Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. godine, koju je Vijeće nakon dodatnih objašnjenja, usvojilo.

I o ostalim tačkama Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 15,55 sati.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši