Očišćeno korito rijeke u MZ Rosulje

 Završeni su radovi na čišćenju i uređenju dijela korita rijeke Radušice u MZ Rosulje, u dužini od 500 m. Radilo se na mašinskom uređenju korita, produbljivanju, proširivanju i čišćenju.

 

Navedene aktivnosti rađene su u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava i zaštite od plavljenja, kako bi se poboljšao protok i očistila korita od nanosa šljunka, rastinja i dr. Ove preventvine mjere su rađene prema Ciljevima iz strateških dokumenata za 2016. godinu. Izvođač radova je bio Transkop d.o.o., Jelah, Tešanj.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši