Kreiranje pozitivne poslovne klime u BiH

Pojednostavljivanje administrativnih procedura jedan je od uslova za stvaranje pozitivne poslovne klime i privlačenje investitora, rečeno je u Vitezu na konferenciji Regulatorna reforma u funkciji privlačenja investicija i jačanja lokalnog ekonomskog razvoja, koju je organizovalo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Načelnik općine Tešanj Suad Huskić, tokom panela je predstavio iskustva kroz koja je prošla općina Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

Projekat LIFE, koji implementira Grupacija Svjetske banke, u partnerstvu s Ambasadom Velike Britanije, Vijećem ministara BiH i entitetskim vladama, u naredne tri godine će biti proveden u 20 općina.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši