Općinski odbor OOSDPBiH Tešanj dao povjerenje aktuelnom predsjedniku Senadu S. Subašiću

Općinski odbor SDPBiH Tešanj
Općinski odbor SDPBiH Tešanj

Članstvo OOSDPBiH Tešanj uvećano za 69 članova

U nizu postizbornih aktivnosti u Općinskoj organizaciji SDPBiH Tešanj u nedjelju, 18. decembra ove godine, održana je 7. sjednica Općinskog odbora , proširena sa predsjednicima osnovnih organzacija, izabranih dužnosnika i aktivista interesnih organizacija.

Na Dnevnom redu je bila Analiza izbornih aktivnosti i izborni rezultat.

Nakon više diskusija, konstruktivnoh kritika, prijedloga i zaključaka Analiza je jednoglasno usvojena.

Konstatacija da OOSDPBiH Tešanj, i kao članica Koordinacije opozicionih stranaka, i kao učesnica Izbora, nije ostavrila Izborni cilj, predsjednik OOSDPBiH Tešanj Senad S. Subašić je Odboru ponudio ostavku na dužnost predsjednika OOSDPBiH Tešanj.

Otvorenom raspravom konstatirano je da su mnogi, objektivno, faktori uticali na nezadovoljavajući izborni rezultat i nisu presudni subjektivni razlozi.

Izjašnjavanjem o ostavci, jedan član je glasao za prihvatanje, tako da je Općinski odbor dao povjerenje aktuelnom predsjedniku Senadu S. Subašiću.

Pored ostalog, na Dnevnom redu se našao i prijem novih članova u SDPBiH.

45 članova je pristupilo i formalno primljeno, a 24 člana je reevidentirano, što je članstvo OOSDPBiH Tešanj uvećalo za 69 članova.

SDP će i ubuduće istrajavati na ideji socijaldemokratije i bh Društva i Države po mjeri svih građana, ZA SVE NAS!

 

                                                                         Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj