Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2017. godini.

Na zvaničnoj web-stranici Općine Tešanj je dana 15.12.2016. godine objavljen Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2017. godini. Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju svoje projekte.

Podsjećamo da ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 06.01.2017. godine te pozivamo sve sportske klubove i udruženja sa sportskim predznakom da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i dostave svoje projekte.

Tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.

Obrazac Izvještaja o realizaciji možete preuzeti ovdje.

Projektni prijedlog možete preuzeti ovdje.

Upitnik za sportske klubove možete preuzeti ovdje.

O Sportski savez Opcine Tesanj