OŠ Rešad Kadić

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ZIMSKOG RASPUSTA

Shodno dopisu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-38-18810-1-02/17. od 17.01.2017. godine, obavještavaju se učenici da je zimski raspust  produžen za još jednu sedmicu.

Nastava u drugom polugodištu školske 2016/2017. godine počinje 30.01.2017. godine po redovnom rasporedu smjena.

 

U Tešnju, 18.01.2017.godine

DIREKTORICA
Merdić Berina

O Tesanj Net

Komentariši