APEL ZA IZMIRENJE DUGA

Poštovani korisnici usluga grijanja ,

Ponovo urgiramo i molimo korisnike usluga grijanja da svoje obaveze za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju plaćate u valuti plaćanja.Trenutno se nalazimo u nezavidnoj finansijskoj situaciji koju je prouzrokovalo avansno plaćanja uglja.Ujedno apelujemo na  sve dužnike koji nisu izmirili svoje obaveze prema Toplani , da iste izmire u što kraćem roku.U interesu sviju nas je kontinuirana i redovna isporuka toplotne energije, na zadovoljstvo sviju nas.Molimo vas da našu trenutnu situaciju sa nabavkom uglja shvatite krajnje ozbiljno i svoja zaostala dugovanja izvršite u što je mogućem kraćem roku tj HITNO .

 

Vaša Toplana !

About Toplana Tesanj