ODGOVOR NA SOPĆENJE MUNIBA HUSEJNAGIĆA

ODGOVOR NA SOPĆENJE MUNIBA HUSEJNAGIĆA

Na Saopćenje  Muniba Husejnagića, od 26.01.2017. godine o Projektu Plava voda, Vlada Zeničko-dobojskog kantona daje slijedeće Saopćenje:

Projekat Plava voda je aktuelan od davne 1980.godine pa 1990. i 2005. godine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je svjesna značaja ovog projekta, kojeg je zato podržavala i dalje ga podržava.

Dana, 23.01.2017. godine, Vlada Kantona je razmatrala Informaciju o realizaciji Projekta Plava voda i s ciljem njegove dalje realizacije donijela slijedeće zaključke:

  1. Vlada Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, traži od Gradskog vijeća Zenica garancije za povrat kredita na iznosu od 470.800,00 EUR.
  2. Vlada Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, traži od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, garancije za povrat kredita na iznos od 829.200,00 EUR.
  3. Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, zatražilo je potrebnu dokumentaciju od Gradskog vijeća Zenica na osnovu koje će, a u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, utvrditi kreditnu sposobnost Grada Zenica.

Vlada Kantona u daljim procedurama kreditnog zaduženja i obezbjeđenja povrata kredita će i dalje insistirati na poštivanju zakonskih procedura.

Gospodina Muniba Husejnagića pozivamo da ne politizira ovaj humani projekat te da uz njega ne veže SDP ni predsjednika SDP-a BiH.

Građani Bosne i Hercegovine i Zenice svoj sud o SDP-u i gospodinu Munibu Husejnagiću kao premijeru Zeničko-dobojskog kantona, iskazali su 2014. godine. O kompetencijama gospodina Muniba Husejnagića suvišno je govoriti.  Mi iz Vlade Zeničko-dobojskog kantona smo to najbolje vidjeli kada smo poslije njega i njegove Vlade zatekli deficit u iznosu od 64 miliona KM, kao i obaveze u iznosu od 55 miliona KM te nenamjenski utrošak sredstava u iznosu od 30 miliona KM.

Sjećamo se kašnenja i neredovnosti isplata plaća budžetskim korisnicima, kašnjenja isplata transfera borcima kao i transfera socijalno ugroženim te prodiljama za vrijeme njegove vladavine.

Katastrofu koju je gospodin Munib Husejnagić učinio kao premijer i direktor u Zavidovićkoj Krivaji i sad ispravljamo.

P r i l o g: Zaključci Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Press službaIzvor: www.zdk.ba

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *