OSIGURANA SREDSTVA ZA ISPLATU 6. RATE BORAČKIH STIPENDIJA ZA 1555 KORISNIKA U IZNOSU OD 206.050,00 KM

OSIGURANA SREDSTVA ZA ISPLATU 6. RATE BORAČKIH STIPENDIJA ZA 1555 KORISNIKA U IZNOSU OD 206.050,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu šeste rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata – branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj – 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora – 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići – 24.950,00 KM,
 • Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Vlada Kantona u kontinuitetu na kraju mjeseca vrši isplatu rate stipendija za studente – djecu branilaca. Vlada će nastojati obezbijediti sredstva za isplatu sedme i osme rate boračkih stipendija u naredna dva mjeseca i na taj način okončati konkursnu procedure dodjeljenih stipendija u studijskoj 2015. / 2016. godini.

Inače u Budžetu Kantona za 2016. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 1.650.000,00 KM  kojim se stipendira  najviši broj odobrenih stipendija u dugogodišnjoj aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za boračka pitanjaIzvor: www.zdk.ba

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *