Formirana Streljačka liga općine Tešanj.

Nakon što je u 2016. godini održano više sastanaka i radnih dogovora sa predstavnicima streljačkih klubova sa područja općine Tešanj, na temu omasovljenja streljačkog sporta i formiranja općinske lige u streljaštvu, protekle sedmice je u kancelariji Sportskog saveza, održan još jedan kojem su, pored predstavnika Saveza, prisustvovali Almir Muslija (Streljački klub “Paljuge” Šije), Izudin Handžić (Streljački klub Tešanj), Munib Dragonjić (Streljački klub “Zigana” Tešanj) te Emir Begović i Almir Mešić (Streljački klub Doboj Jug).

Na ovom vrlo konstruktivnom sastanku, gdje su predstavnici streljačkih klubova još jednom potvrdili želju i potrebu za stvaranjem uslova za takmičenje u sportskom streljaštvu serijskom vazdušnom puškom za kategorije kadeti, juniori, seniori i veterani, donešena je i konačna Odluka o formiranju Streljačke lige općine Tešanj.

Formirana je i Takmičarska komisija, koja je zadužena za regularnost takmičenja, te usaglašeni svi elementi organizacije i usvojeni potrebni dokumenti (Kalendar takmičenja, Pravilnik o propozicijama, Zapisnik sa takmičenja, Prijava za takmičare, Karton takmičara, Takmičarska iskaznica, Pravila i upute o ponašanju u streljani).

Proteklog vikenda je, od strane streljačkih klubova “Tešanj”, “Zigana”, “Paljuge” i “Doboj Jug”, izvršeno  i potpisivanje Odluke o formiranju Streljačke lige općine Tešanj, za takmičenje u sportskom streljaštvu serijskom vazdušnom puškom za kategorije kadeti, juniori, seniori i veterani.

Prema usvojenom kalendaru takmičenja za proljetnu sezonu, Liga će imati IV kola, prvo kolo na programu je 19.03.2017. godine a domaćin je Streljački klub “Zigana” Tešanj.

 

O Sportski savez Opcine Tesanj