Obavještenje o sazivanju XV Skupštine

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ donijete dana 22.03.2017. godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,Stautom  i općim aktima Društva, Nadzorni odbor JP ” Toplana ” d.d Tešanj objavljuje :

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XV SKUPŠTINE JP ” TOPLANA ” D.D. TEŠANJ

Saziva se  XV ( petnaesta) Skupština  JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ  i zakazuje za 21.04. 2017. godine sa početkom  u  1400  sati .

Skupština će se održati u staroj sali Općinskog Vijeća  općine Tešanj.

U nastavku možete pogledati NO-Obavještenje o sazivanju XV SKUPŠTINE

About Toplana Tesanj