Načelniče prekiniti političko i pravno nasilje SDA u MZ Kraševo

OOSDPBiH Tešanj
OOSDPBiH Tešanj

Prema utvrđenoj dinamci aktivnosti Općinske organizacija SDPBiH Tešanj mjesec mart je predviđen za obilazak svih 25 osnovnih organizacija SDP-a na prostoru općine Tešanj.

Sastanci se uspješno organizuju, a 24. marta sastanak je  održan u Osnovnoj organizaciji SDPBiH Kraševo. Odaziv zadovoljavajući, a najviše pažnje je izazvala informacija o formiranju i funkcionisanju organa MZ Kraševo.

SDP-ovi članovi Skupštine MZ Kraševo posebno su upozorili na pokušaj skupštinske većine, okupljene oko SDA, da na narednoj sjednici Skupštine pokušaju “proturit” usvajanje Finasijskog izvješta za period od tri godine.

MZ Kraševo
MZ Kraševo
  1. sjednica Skupštine MZ Kraševo je održana kako je i predviđeno, 26.3.2017. godine.

Na intervenciju članova Skupštine MZ Kraševo, iz reda SDP-a, da Dnevni red nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine MZ i sa Statutom MZ Kraševo, kao ni sa Statutom Općine Tešanj skupštinska većina, okupljena oko SDA,  se oglušila.

Naime, članovi Skupštine MZ Kraševo, iz reda SDP-a, su opozorili da se pod tačkom 4. ne može raspravljati o usvajanju izvještaja za tri godine i da je SDP spreman učestvovati u raspravi samo o Izvještaju za 2016. godinu, jer bi bilo kakava druga rasprava bila suprotna Poslovniku o radu Skupštine MZ i Statutom MZ Kraševo.

 

Član 36. Statuta MZ Kraševo

Za svoj rad Savjet je odgovoran Skupštini MZ i Općinskom načelniku.

Najmanje jedanput godišnje Savjet podnosi izvještaj o svom radu i finansijski izvještaj

Skupštini MZ i Općinskom načelniku putem Službe koja koordinira rad sa mjesnim

zajednicama.

 

Članovi skupštineke većine u MZ Kraševo su ignorisali upozorenje članova Skupštine iz SDP-a, te nastavili raditi po već dogovorenom scenariju, kršeći Poslovnik o radu Skupštine i Statut MZ Kraševo.

Skupštinska većina, okupljena oko SDA, je usvojila Finasijski izvještaj za tri godine, a PROTIV su glasali članovi Skupštine iz SDPBiH i DF.

 

Općinska organizacija SDPBiH Tešanj je, u više navrata, upozoravala Načelnika Općine Tešanj gosp. Suada Huskića na nezakonit rad organa MZ Kraševo https://tesanj.net/2016/02/03/saopcenje-o-radu-organa-mz-krasevo/ ali je izostajala reakcija Načelnika i pored činjenice da nadzor nad zakonitošću rada organa MZ obavlja baš on neposredno ili preko općinskih službi za upravu.

 

Član 13. Stauta MZ Kraševo

Nadzor nad zakonitošću rada organa MZ obavlja Općinski načelnik neposredno i

preko općinskih službi za upravu.

 

Vjerujemo da će ovaj put Načelnik Općine Tešanj adekvatno reagovati, te prekinuti političko i pravno nasilje SDA u MZ Kraševo.

 

Ono što ohrabruje jeste jedinstven stav SDPBiH i DF da se, napokon, zaustavi nezakonit rad SDA u organima MZ Kraševo.

 

 

 

ZA SVE NAS!

 

                                                                        Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj