Odbijen Zaključak Kluba vijećnika SDPBiH da Općina Tešanj uskrati sve povoljnosti firamama na prostoru općine Tešanj kod kojih se prilikom inspekcijske kontrole pronađu „radnici na crno“

Tešanj
Tešanj

Političko i socijalno, ekonomsko, pa i sigurnosno stanje u Bosni i Hercegovini, najblaže rečeno, je neizvjesno.

Pored očiglednog zastoja, na svim poljima, aktuelna vlast pokušava prikazati stanje normalno, pa i napredak, zanemarujući niz problema koji opterećuju ukupno bh Društvo.

Iste činjenice se mogu zapaziti i u našoj Lokalnoj zajednici, općini Tešanj. Da bi se općinska administracija predstavila uspješnom, ne libi se plasirati uljepšana slika koja ne odgovara pravom stanju.

Jednostrano posmatrani pojedini statistički podaci dovode građane u zabludu, posebno kad se govori o broju nezaposlenih, odnosno povećanju broja zaposlenih na području općine Tešanj.

Pogledamo li najnoviju Informaciju o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba na području općine Tešanj za 2016. godinu, koja je razmatrana na 6. Sjednici OV Tešanj, održanoj 30.3.2017. godine, dolazimo do sljedećih podataka:

Iz Informacije se jasno vidi da je na području općine Tešanj i dalje visoka stopa nezaposlenosti, 38%, i da se i dalje općina Tešanj ubraja u općine sa visokom stopom nezaposlenosti.

Ovdje moramo biti veoma oprezni kod evdinetiranih nezaposlenih lica na Birou za zapošljavanje Tešanj koja iznosi 6995 lica.

Posmatramo li ovaj podatak jednostrano, on je za svaku pohvalu, ali… Ne možemo ne istaći činjenicu da smanjenje broja nezaposnelih  možemo povezati sa 100 000 „Bakirovih“ radnih mjesta. Naime, 2015. i 2016. godina bit će rekordne po broju „skinutih“ ljudi sa evidencije Biroa.
2015. godini 823 lica su skinuta sa Biroa, 2016. godine 692 lica, ali ne po osnovu zapošljavanja, što se može vidjeti iz priložene tabele.

Iz ovog se može konstatovati, da se vještački stvara smanjenje broja nezaposlenih skidanjem sa Biroa nezaposlnih i za najmanju grešku (nejavljanje na vrijeme, odbijanje posla nezaposlenog gdje poslodavci ne žele dati radniku ugovor o radu i sl.),  a samo s ciljem da bi se, makar i vještački, ostavrilo povećanje zapošljavanja koje je obaćala vladajuća stranka.

Nažalost, iz Informacije se vidi da je prisutan i porast nezaposlenosti srednjoškolaca, ali i onih sa VSS.

Sve ove činjenice potvrđuju da ni općina Tešanj nije imuna od svakodnevnih problema s kojima se susreće bilo koja druga općina u Bosni i Hercegovine, priznajemo ne u tolikom obimu, ali ne i pretjerano manje kakvom se pokušavamo medijski predstaviti.

O pitanju prava uposlenih, prava iz radnog odnosa, zaštiti na radu, zaštiti trudnica, majki sa malodobnom djecom apsurdno je i govoriti.

Plaće radnika u Tešnju su među najnižim u Federaciji BiH i ZDK, broj radnika sa neplaćenim doprinosima, neuvezan radni staž i drugo su postali uobičajna pojava i mnogo drugog neuređenog i suprotno zakonima i drugim aktima, a što potvrđuje i informacija Biroa Tešanj.

S toga nas ne čudi ni činjenica da je OV Tešanj, na zadnjoj sjednici odbilo  Zaključak Kluba vijećnika SDPBiH:

„Općina Tešanj će uskratiti sve povoljnosti firamam na prostoru općine Tešanj kod kojih se prilikom inspekcijske kontrole pronađu „radnici na crno“!“

kao praksu koja se primjenjuje na višim nivoima vlasti, a s čijim usvajanjem bi se bar djelimično popravilo stanje u kojem se nalazimo. Odbijeni Zaključak Kluba vijećnika SDP će ponovo, na sljedećoj sjednici OV Tešanj, aktualizirati u formi Inicijative, nakon obećanja Načelnika da će pribaviti određene pokazatelje po ovom pitanju.

Dobro je graditi imidž Općine prema vani, prema potencijalnim investitorima, ali ne i zanemarivati pitanja od životnog interesa građana, radničke populacije.

Pridobijanje glasova na Izborima i održavanje vlasti trebalo bi biti zasnovano na istinskim osnovama, a ne manipulacijama statističkim podacima i ušminkanim stanjem, što samo odlaže rješavanje mnogih pitanja što usložnjava ukupno stanje koje može eskalirati kumulacijom nezadovoljstva građana.

 

ZA SVE NAS!

 

 

                                                                       Forum sindikalnih aktivista
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj