Broj nezaposlenih na teritoriji općine Tešanj, sa sadašnjih 7000, svesti na realnu brojku

Međunarodni praznik rada
Međunarodni praznik rada

Približava se Prvi maj-Međunarodni praznik rada.

Živimo u vremenima u kojem su  ljudska prava u svijetu ugrožena, a posebno prava radnika.

Nekadašnja klasna borba i solidarisanje na klasnoj osnovi zamjenjeno je homogeniziranjem etnosa na kleronacionalnoj osnovi i težnjom za čisto nacionalnim teritorijama i konstituisanjem nacionalnih državica.

Sindikati i sindikalna borba nije sposobna da organizira radnike na klasnim osnovama, te tako razjedinjeni su žrtva, određenog broja, nezasitih privatnika koji ne vode ni najmanju brigu o osnovnim uslovima rada.

Svjesni te pojave i na prostoru općine Tešanj Klub vijećnika SDPBiH je na 7. sjednici OV Tešanj, održanoj 24.4.2017. godine podnio sljedeću Inicijativu:

„Općine Tešanj prilikom raspisivanja tendera neće uzimati u razmatranje prijave firmi kod kojih se prilikom inspekcijske kontrole pronađu „radnici na crno“, u prethodnih 12 mjeseci od raspisivanja tendera.“

Inicijativom se želi, barem djelimično, spriječiti „rad na crno“, a broj nezaposlenih na teritoriji općine Tešanj, sa sadašnjih 7000, svesti na realnu brojku.

Ovo je, u zadnje vrijeme, druga Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a kojom se žele zaštititi prava radnika, a u narednom periodu se očekuje još aktivnosti koje tretiraju položaj radnika na prostoru naše općine Tešanj.

Klub vijećnika SDPBiH očekuje podršku za usvajanje Inicijative  i vijećnika drugih političkih stranaka u OV Tešanj, a sve u cilju rješavanja ovog evidentnog problema kod nas. 

ZA SVE NAS!

 

 

                                                                       Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj