HUMANITARNA AKCIJA OPĆINSKOG SAVJETA SBiH TEŠANJ

Na svojoj redovnoj Sjednici od 12.06.2017. godine Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu je donio zajključak da se organizuje humanitarna akcija, podjela bajramskih prehrambenih paketa socijalno-ugroženim gradjanima i porodicama na području općine Tešanj. Ovoj humanitarnoj akciji odazvao se veći broj gradjana, članova i simpatizera Stranke za Bosnu i Hercegovinu, kojima se u ime Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj i u svoje lično ime posebno zahvaljujem.

Ponosni smo na činjenicu da smo ovom akcijom prikupili veći broj vrijednih prehrambenih paketa, koji su podijeljeni većem broju socijalno-ugroženih kategorija.
U prostorijama OS SBiH Tešanj, dana 23.06.2017. godine od strane predsjednika OS SBiH Tešanj gosp. Muhidina Alića, predsjednici Civilnih žrtava rata Općine Tešanj, gospodji Solo Zijadi, uručio je veći broj prehrambenih paketa, koje će predsjednica podijeliti socijalno-ugroženim kategorijama, dok su drugi dio paketa podijelili članovi Općinskog savjeta SBiH Tešanj.

Na ovaj način Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tešanj nastojao je olakšati doček Ramazanskog bajrama socijalno-ugroženim kategorijama, kojih je nažalost sve više, da i te kategorije stanovništva dočekaju Ramazanski bajram u sreći, ljubavi i veselju sa svojim porodicama i najbližima.

Ovaj humani akt Općinski savjet SBiH Tešanj će nastaviti i u buduće, koji će, nadamo se, prerasti u tradicionalni humani akt, a nadamo se da će ga slijediti i druge političke stranke i partije.

PREDSJEDNIK OS SBiH TEŠANJ
Muhidin Alić, dipl. pravnik

O Stranka za BIH OS Tešanj