13. sjednica Savjeta

Savjet NHU “OSLONAC” održao je svoju 13. sjednicu u ovom mandatu 03. jula 2017. godine.
Sastanku su prisustvovali:Fuad Šišić, Huskić Adem, Kavazović Sabrija, Rožajac Sead,
Brkić Ajiša, Husein Alić i Nedžad Unkić. Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Savjeta
  2. Informacija o zavrsenim projektima.
  3. Informacija o realizaciji projekata u toku realizacije
  4. Vanredne akcije
  5. Razno

Usvojen je zapisnik sa 12. Sjednice Savjeta.

Ad. 2

Savjet je informisan o završenim projektima u periodu između održavanja sjednica Savjeta. Završena su dva projekta sa liste prioriteta i isti su predati porodicama na korištenje. radi se o projektma za porodicu Hadžikadunić Melihu iz Šija i Ramić Muhu iz Mrkotića. Iznos prvog projekta je bila 24.031,15KM od čega su donacije: Općina 5.000, HG 20 kruna-8.000KM, Nuraga Fojnica 2.000 i ostale donacije u materijalu 5.489KM. Članovi Oslonca 3.542,15KM. Sve obaveze su izmirene. Izvođač radova je bila firma Nedjing iz Tešnja.

Ugovoreni iznos drugogo projekta je bio  23.500,00 KM. Donacija za ovaj projekat je bila od Human apel Sarajevo i iznosila je 25.000,00 KM. Višak 1.500 raspoređen na druge projekte. Sve obaveze po ovom projektu su izmirene. Izvođač radova je bila firma ELEZ Tešanj.

Ad. 3

Savjet je informisan i o projekatima koji su u toku realizacije. Trenutno u fazi realizacije NHU “Oslonac” ima pet projekata od cega se tri odnose na gradnju kompletnog objekta a dva na pruženje pomoći. Izgradnja objekta za Porodicu Hasanbašić Bahriju je 49. objekat NHU “Oslonca” i ugovoreni iznos je 24.000,00 KM. Izvođač radova je Nedjing Tešanj. Projekat je fazi pokrivanja i očekuje se završetak u naredni mjesec dana.Struktura finansiranja je Općina Tešanj 5.000 KM. Sredstva su već uplaćena na račun Oslonca, Ministarstvo za boračka pitanja 5.900 KM. Sredstva još nisu prebačena na račun Oslonca. Ostala sredstva su planirana iz prikupljenih članarina NHU Oslonca. Do sada je uplaćeno 10.000 KM na račun avansa.

Drugi objekat koji je u fazi izgradnje je za porodicu Sejdinović Selvedine iz Šija. Iznos ugovorenog projekta je 23.500 KM a izvođač radovaje firma ELEZ iz Tešnja. Struktura finansiranja je planirana: Općina Tešanj 5.000 KM (sredstva su prebačena na račun Oslonca), očekuju se uplate od Central osiguranja od 5.000KM i Ministarstva za socijalna pitanja ZEDO antona uz posredovanje CSR Tešanj u iznosu od 5.000 KM, zatim drugi donatori u materijalu (beton, stolarija, krovna konstrukcija, crijep, kupatilo,…) čiji iznos je planiran sa 6.000 KM. Ostatak bi finansirali iz članarine  NHU Oslonac. Projekat je u fazi izrade i očekuje se završetak za cca 30 dana.

Projekat pomoći i gradnje objekta za jetime Delić iz Travnika. U ovom projektu je NHU Oslonac samo posredovao a veći dio aktivnosti se vodi od strane aktivista iz Sarajeva, koji su na račun ovog projekta već prikupili sredstava u iznosu od cca 18.400 KM. Određen dio sredstava je potrošen (cca 11.000KM) za kupovinu stare kuće i zemljišta, a po prikupljanju potrebnih sredstava se planira i izgradnje objekta za ove jetime. Nakon provedenih aktivnosti prikupljanja sredstava Savjet će donijeti posebnu odluku o eventualnoj finansijskoj podršci.

Projekat pomoći za porodicu Botić Nedima iz B.Krupe. Ugovoreni iznos za pomoć u pripremi gradnje stanbenog objekta iznosi 5.000 KM. Napravljen je i potpisan ugovor sa firmom Đzrđević iz K.Dubice koja je izvođač radova. Kao avans je već uplaćeno 2.000 KM a po završetku ugovorenih poslova će se izvršiti uplata i preostalog dijela.

Projekat pomoći za porodicu Dervić Almira je fazi obezbjeđenja ponuda za potreban materijal za završetak započetih radova na sanaciji postojećeg stanbenog objekta.

Ad. 4

Savjet je razmatrao i dooneo odluke o uključivanju u realizaciju projekata koji imaju status vanrednih akcija obzirom da iste nisu sa liste prioriteta za ovu godinu. Radi se o slijedećim aktivnostima:

  • Izgradnja stanbenog objekta za Softić Sabinu iz Karadaglija. Kako se radi o invalidnoj, mladoj osobi koja po prioritetima NHU Oslonca ne moze biti rangirana kao prioritet rješavanja, a zbog veoma teške situacije, od strane NHU Oslonca je pokrenuta akcija Vanredne pomoći. Urađen je letak sa pozivom koji je ciljano usmjeren prema privatnim preduzećima i ciljem da se mimo redovnih sredstava NHU Oslonca obezbjede dodatna sredstva za gradnju objekta. Radio bi se manji objekat NHU Oslonca i procjena potrebnih sredstava iznosi cca 18.000 KM, obzirom da je potrebno uraditi i pristup za invalidnu osobu. Do sada je na račun Oslonca za ovaj projekat uplaćeno cca 6.200 KM i aktivnost prikupljanja sredstava se nastavlja. Podršku za ovaj projekatje obećala i Općina Tešanj. Nakon provedenih aktivnosti prikupljanja sredstava Savjet će donijeti odluku oko učešća u finansiranju u ovom projektu.
  • Izgradnja objekta za Fejzić Džemilu. Realizaciju ovog projekta je pokrenuo Bešo Zuhdija, trenutno boravi i radi u Svicarskoj, i prema projekciji finansiranja je obezbjeđeno cca 22-23.000 KM. U strukturi finansiranja je donacija Bešo Zuhdije i njegove porodice u iznosu od cca 13.000 KM, zatim Općine Tešanj 5.000 KM, te donacija u materijalu cca 5.000 km za koje bi bio zadužen Hrvić Vahdet. Obzirom na planirana sredstvau materijalu od strane Hrvić Vahdeta, te zauzetost aktuelnih izvođača na drugim projektima, Savjet je mišljenja da se i gradnja ovog objekta ponudi njegovoj firmi pod uslovima kako Oslonac ugovara sa drugim izvođačima. Zadužuje se predsjednik Savjeta da obavi razgovor sa Hrvić Vahdetom i pod navedenim uslovima potpiše ugovor o gradnji. Nakon rekapitulacije skupljenih sredstava Savjet će donijeti odluku o finansijskoj podršci u ovom projektu.
  • Pružanje pomoći za završetak stanbenog zbrinjavanja za Dizdarević Hajrudina. Ovo bi bilo samo uključenje u realizaciju pomoći za ovu porodicu a obaveza NHU Oslonca bi bila da se preostala obaveza plaćanja materijala u iznosu od 2.000 KM uplati firmi Piro promet. Savjet je doneo odluku i zadužio sekretara da pribavi potreban račun za plaćanje.

Ad. 5

Savjet je upoznat o trenutnom stanju na računima NHU “Oslonca”. Sa 23.06.2017 na računima Oslonca je bilo 28.081,55-UC banka i 9.618,03 KM-BBI banka. Od ovih sredstava je rezervisano za ciljane projekte 7.400 KM za jetime u Travniku i 6.200 KM za podršku za Sabinu. Stvorene a nerealizovane obaveze iznose 27.000 KM.

Izvor: Oslonac.org