Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U nastavku možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača:

O Toplana Tesanj