Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“,

2.Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja za period 2017.- 2021.godina,

3.Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2017/2018.godini,

4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

5.Nacrt – Izmjene i dopune Urbanističkog projekta„Tešanj-centar“,

6.Zaključak o davanju saglasnosti na potpisivanje protokola – most Lejle Mulalić Jelah,

7.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

8.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća Biblioteka Tešanj,

9.Prijedlog Zaključka o produženju mandata Komisiji za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,

10.Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

11.Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u školsku 2017/2018. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

12.Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnja trafo stanice, prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj,

13.Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni RP “Poslovna zona Bukva”.

 

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda i završilo sa radom u 17,35 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je 30.09.2017. godine u 21,00 sat i 01.10.2017.godine u 14,00 sati.Izvor: opcina-tesanj.ba

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *