Radionica Fondacije „CURE“ u Tešnju

Fondacija CURE
Fondacija CURE

Politički aktivizam i borba za ravnopravnost spolova moraju krenuti od esencije ženskog bića i pitanja koja se tiču isključive i jedine razlike koja između spolova postoji-rađanje i pravo na odlučivanje o svom tijelu.

  1. oktobra Forum žena OO SDP BiH Tešanj je bio domaćin i koordinator radionice Fondacije “Cure” na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena.

Radionici su, pored članica SDP-a,  prisustvovale i članice Komisije za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Tešanj; Alma Bajric Hadžan (Predsjednica komisije-SDA), Senaida Karagicć (BPS), te predstavnica Stranke penzionera Hajra Saračević, kao i Dijana Brkić, predsjednica Općinske izborne komisije. Odziv članica SDP-a i građanki Tešnja bio je izuzetno dobar, atmosfera veoma pozitivna, rad-produktivan.

Na radionini su dotaknute  mnoge teme: prava na vještačku oplodnju, maloljetničke trudnoće i abortus, uloga države u edukaciji mladih u pogledu prevencije bolesti reproduktivnih organa i neželjenih trudnoća, socijalna zaštita mladih i nezaposlenih porodilja…sve su ovo motivi za aktivnije kreiranje politika partija u budućnosti…

Idemo dalje, zajedno graditi društvo svjesno vrijednosti žene-ne samo kao glasačkog tijela, već kao aktivnih sudionica kreiranja politika “ženskih pitanja”.

 

 

                                                                       Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj