Uz podršku mladih SDP-ovaca, ali i onih sa dužim partijskim stažom i godinama, nameću se novi metodi i sadržaji rada

OOSDPBiH Jelah
OOSDPBiH Jelah

Da građani Bosne i Hercegovine, pa i naše općine Tešanj, u ideji socijaldemokratije i zajedničkom djelovanju ljevice, vide šansu za pravedniju i pošteniju Bosnu i Hercegovinu ovih dana se to vidi po interesu za aktivnosti Općinske organizacije SDP BiH Tešanj.

Naime, pored povećanog interesa za reevidenciju i članstvo u SDP BiH sastanci, kao i duge aktivnosti SDP-a su veoma dobro posjećene. Tako je bilo i sinoć, u prepunoj sali Vatrogasnog doma Jelah održan je sastanak Osnovne organizacije SDP BiH Jelah. Preko šezdeset članova Osnovne organizacije uzelo je aktivno učešće u raspravama po svim tačkama Dnevnog reda.

Prisutni su informisani o aktivnostima organa MZ Jelah, u kojoj je SDP nosioc vlasti i aktivnosti još od 2000. godine, a u tekućoj godini intezivirani su radovi na značajnim projektima, a što su prepoznali i građani MZ Jelah.

Mladi predsjednik Osnovne organizacije Nermin Deljkić, uz podršku mladih SDP-ovaca, ali i onih sa dužim partijskim stažom i godinama, nameće nove metode i sadržaje rada, a pogotovo na polju informisanja građana, što je povećalo i interes za pristup novih članova u SDP BiH. U svom govoru Nermin je istakao: „Mladima koji su uzeli učešće na večerašnjem sastanku čestitam na odluci da se bore za svoju sredinu, i pozivam ih da predanim, zajedničkim radom i razgovorima animiramo malde da se aktivnije uključe u borbi za društvo jednakih šansi, za bolji Jelah i općinu Tešanj, ZA SVE NAS!“

 

                                                                       Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj