Objavljena lista: Top 10 kompanija u općini Tešanj po prihodima

Općina Tešanj, poslovno najperspektivnija lokalna zajednica u Federaciji BiH  i jedna od najuspješnijih na nivou BiH,  ostvarila je i u 2017. godini snažan ekonomski napredak.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih  u općini Tešanj u decembru 2017. godine dostigao je rekordnu cifru od 12.205, broj nezaposlenih smanjen je na 6.272, a prosječna neto plaća iznosila je 597 KM. Ukupni prihod  2.318 tešanjskih privrednih subjekata dostigao je 1,5 milijardi KM, a vrijednost izvoza 354 miliona KM, što čini  3,7% izvoza iz BiH. Ujedno, u općini Tešanj u prošloj godini registrovano je 90 miliona KM investicija.

Trend ekonomskog rasta  općine Tešanj,  jedne od 12 općina u Zeničko-dobojskom kantonu, koja ima 46.135 stanovnika i prostire se na površini od 155,9 kilometara kvadratnih, primjetan je već duži niz godina, a naročito u posljednje dvije.

Prema podacima bonitetne kompanije LRC,  na području općine Tešanj u 2016. godini bilo je registrirano 1.365 obrta i 510 kompanija, što predstavlja  povećanje za 6,03 posto u odnosu na 2015. godinu. Broj uposlenih u 2016. godini iznosio je 9.536 i za 11,75 posto je veći u odnosu na 2015., kada ih je bilo 8.533.

Kompanije s područja općine Tešanj su tokom 2016. ostvarile ukupni prihod u iznosu od 1,36 milijardi  KM, što je za 2,18 posto više nego godinu dana ranije. Osim toga, kompanije s područja općine Tešanj su  tokom 2016. godine  izvezle robe i usluge u vrijednosti od 230,9 miliona KM, što je za 22,76 posto više u odnosu  na 2015., kada je registriran  izvoz u vrijednosti od 188,09 miliona KM.

Tešanj je i prije rata u BiH, bio okrenut metalnom sektoru i metalopreradi, koja  i danas predstavlja okosnicu razvoja i izvoza u ovoj općini. Više od 40 firmi u ovom sektoru zapošljava oko 2000 ljudi. Udio izvoza metalnog sektora u ukupnom  izvozu privrede Tešnja je 52%  i iznosi 95 miliona eura,  a više od polovine proizvodnje prodaje se na tržištu 50 zemalja u EU. Sektor metaloprerade ostvaruje promet veći od 125 miliona eura i dobit veću od 7 miliona eura. Uz metalni sektor, značajni su i proizvodnja auto dijelova, nafte i naftnih derivata,  prehrambena industrija, prerada tekstila i kože itd.

Među 100 najuspješnijih kompanija iz BiH, njih čak 23 su iz Tešnja i koje su zahvaljujući rezultatima svog poslovanja postale lideri u određenim privrednim sektorima.  Nosioci privrednog razvoja ove općine u kategoriji velikih kompanija su: Hifa-Oil,  AS, Madi, kao i  Prevent FAD, te  Mann+Hummel BA.

Prema podacima LRC-a, prvorangirana kompanija sa područja općine Tešanj prema ukupnom godišnjem prihodu je Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, najveći uvoznik i distributer nafte i naftnih derivata u BiH. Tokom 2016., Hifa-Oil,  koja ima 33 uposlenih,  ostvarila  je ukupne prihode u iznosu od 320,6 milona KM, dobit od 8,2 miliona KM i  predstavlja okosnicu  privrednog razvoja općine.

Druga prema vrijednosti godišnjeg prihoda je kompanija AS d.o.o. Jelah-Tešanj, najveći proizvođač keksa i vafla u BiH. Kompanija  ima 450 zaposlenih i  u 2016. godini ostvarila je prihod u iznosu 112,3 miliona KM, te dobit  u iznosu 2,39 miliona KM.

Trećerangirana prema vrijednosti godišnjeg prihoda je kompanija  Madi do.o. Tešanj, koja  je  drugi najveći proizvođač svježeg pilećeg mesa u BiH. Kompanija je u 2016. godini  ostvarila  prihod u iznosu od 109,8 miliona KM, dobit od 8,6 miliona KM i ima 358 zaposlenih.

Četvrta po redu je Prevent FAD d.d. Tešanj, lider u proizvodnji auto dijelova, koja je u 2016.  godini ostvarila prihod  od 60,09  od miliona KM , dobit od 5,044 miliona KM i ima 205 zaposlenih. Peta  je kompanija  Mann+Hummel BA, najveći proizvođač filtera u BiH za potrebe automobilske industrije, koja je  ostvarila prihod od  57,5 miliona KM, dobit od 4,38 miliona KM i  ima 600 zaposlenih, te je ujedno i najveći poslodavac u općini Tešanj.

Općina Tešanj ima indeks razvijenosti 126,2  i prema podacima Federalnog zavoda za planiranje razvoja  (FZZPR),  rangirana je  na 13. mjestu  po razvijenosti od ukupno 70 općina u FBiH. Tako  je postala primjer, kako se uz modernizaciju javne uprave i  pogodnostima za investitore i domaće poduzetnike, te uz marljiv i odgovoran rad, može napraviti  ekonomski prosperitetna općina.

Jer, prema profilu privrede ove općine,  u Tešnju  se na 1 kilometar kvadratni nalazi 12,24 poslovnih subjekata  ili 1 poslovni subjekt na 24,77 stanovnika; općina Tešanj se svrstava među 5 općina sa najrazvijenijim metaloprerađivačkim sektorom u BiH; u općini Tešanj se proizvede 80% svježih šampinjona ukupne bh. proizvodnje;  u općini Tešanj se proizvede 50% količina mlijeka Zeničko-dobojskog kantona; na području općine  egzistira šest brendova mineralnih voda koje se plasiraju na tržišta širom svijeta; više od 20 direktnih inostranih investicija je prisutno u vodećim industrijskim sektorima općine Tešanj.

Investicioni potencijal općine Tešanj prepoznao je i specijalizovani časopis za direktna ulaganja Financial Times, koji je još 2014. godine područje BEAR-a, koje čine opštine Tešanj, Žepče i Teslić.  svrstao u top 10  regija za investiranje u jugoistočnoj Evropi. Općina je dobitnik i prestižnog  BEACON priznanja na nivou BiH, gdje je Tešanj u konkurenciji svih općina pobijedio u kategoriji kreiranja poslovnog ambijenta i privlačenja investicija.

Da bi ubrzala privlačenje investicija,  općina Tešanj ulaže sredstva i u razvoj  infrastrukture u tri poslovne zone: Glinište, Ciglana i Bukva. Aktuelno je uređenje i povezivanje poslovnih zona Glinište i Ciglana, u koje je do sada uloženo 1.443.890,66 KM. Trenutno u ove dvije zone egzistira 37 privrednih subjekata, koji zapošljavaju 1.238 radnika, ostvaruju promet u vrijednosti od 87.341.390,00  KM i dobit u vrijednosti od 8.015.764,00 KM. Iz budžeta općine  je za uređenje poslovne zone Bukva, u kojoj su  registrovana  34 privredna subjekta sa 3.024 radnika,  do sada  izdvojeno više od 1.572.911 KM.

Inače, budžet općine Tešanj za 2017. godinu iznosio je 17.810.000 KM, dok je za 2018. godinu usvojen budžet od 18,9 miliona KM sa planom da se u kapitalne investicije potroši preko 9 miliona KM, pri čemu su najveći iznosi planirani za gradnju vodovodnih sistema i kanalizacije (skoro 5 miliona KM). Općina Tešanj ima najmanji broj zaposlenih u općinskoj upravi u BiH, u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Ono što je općini Tešanj najviše potrebno je politička i ekonomska stabilnost države BiH, jer se budžetska kriza FBiH i kantona često prenosi na općine. Rukovodstvo ove općine u  sljedećih 20 godina vidi Tešanj kao važan privredni centar, koji će privući u još većem omjeru kako domaći, tako i inozemni kapital, “jer, investitori vole partnere za budućnost, uspješne priče, stabilne prilike i jednostavna rješenja”.  Vizija općine govori o onome što Tešanj želi postati u budućnosti: Tešanj-sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike, što je utemeljeno Strategijom razvoja 2018-2022.

Top 10 kompanija u općini Tešanj po prihodima

  1. Hifa-Oil d.o.o. Tešanj – 320.604.019 KM
  2. AS d.o.o. Jelah-Tešanj – 112.259.525 KM
  3. Madi d.o.o. Tešanj – 109.813.686 KM
  4. Prevent FAD d.d. Jelah Tešanj – 60.092.551 KM
  5. MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj – 57.503.069 KM
  6. Farex d.o.o. Tešanj – 46.896.451 KM
  7. Mepromex d.o.o.  Tešanj – 42.735.042 KM
  8. Koteks d.o.o.  Tešanj – 19.438.346 KM
  9. BME d.o.o.  Tešanj – 17.735.414 KM
  10. Pobjeda d.d. Tešanj – 16.247.448 KM

zosradio/poslovnenovine

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *