Treći dan u Hamburgu

Naši učenici su bili na časovima Engleskog i Njemačkog jezika, Matematici i Geografiji. Nakon toga smo zajedno ručali u školskoj menzi a od tri sata smo bili na klizanju. Bilo je lijepo i zabavno. Sve u svemu, iza nas je još jedan ugodan dan. Svi su relativno zdravi – pojedini malo kasljucaju ali bez ozbiljnijih tegoba.

 

 

O Gimnazija Musa Cazim Catic